Dyrk de frivillige og giv dem gode rammer (Læserbrev i Melfar Posten)

Dyrk de frivillige og giv dem gode rammer


Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede" i modsætning til ordet natur som betyder "det fødte".

I Middelfart Kommune skal vi "dyrke" de mange frivillige kræfter og deres brændende engagement og sikre ordenlige vilkår for det frivillige arbejde, således at vi kan få et større udbud af kultur, til såvel ældre som unge. Der skal skabes løsninger i samarbejde med byens allerede meget aktive handels- og erhvervsliv. Dette samarbejde skal sammen med en større kommunal indsats sikre bedre vilkår for alle vore kulturelle aktører i byen også dem der har det som erhverv.

De enkelte initiativer må absolut ikke bremses, men de mange initiativer og arrangementer

bør samles og være en del af Middelfarts "dyrkede" profil. Aktørerne må ikke føle at de står alene med lige netop deres arrangement. Vejen fra idé over udvikling til udførelse af et kulturelt arrangement skal gøres meget mere farbar.


Til en start skal en række repræsentanter fra eksempelvis kommune, biografen, foreninger, handels- og erhvervslivet, enkelt personer, musikhuset Walker, bibliotek, museer, turistbureau, ungerådet m.fl. sætte sig sammen med det ene formål at få skabt et kommunalt finansieret Vækst/Kultursekretariat, der skal være et samlende og facilliterende organ for alle de mange ihærdige kulturelle aktører i Middelfart Kommune. Vækst/Kultursekretariatet kan i første omgang, og for ganske få midler, anlægges i allerede eksisterende lokaler, eksempelvis hos Middelfart Turistbureau på Kulturøen og bemandes med af enkelt medarbejder.


Vækst/Kultursekretariatet skal være en aktiv medspiller, koordinator, kultur aktørernes forlængede arm til handels- og erhvervslivet og Middelfart Kommune samt organet der skaber og vedligeholder en samlet oversigt omkring hvilke tilbud kommunens borgere og besøgende kan få.


På sigt kunne Vækst/Kultursekretariatet også være en fast forankret del i udviklingen og opbygningen af et Vækst/Kulturhus. Et hus der kunne anlægges for midler søgt i fonde og fra det lokale erhvervsliv og et hus der favner alle de mange frivillige kræfter og deres brændende engagement, således at vi kan få et større udbud af kultur, til alle byens borgere og besøgende - her sætter kun fantasien grænser.

Et Vækst/Kulturhus er en investering og en sådan investeringen vil give Middelfart Kommune et betydeligt afkast – ikke kun i form af kulturelle og sociale effekter men også en øget medieomtale og styrkelse af Middelfarts "dyrkede" profil.


Husk det, når du sætter dit kryds den 19. november.


Jørgen Olsen

Buggesgade 10, Middelfart

Byrådskandidat (S)